Contact

CBS publiceert tweede Cybersecuritymonitor

datacenter kabels

Hoe erg is het gesteld met de Cybersecurity in Nederland? Hoeveel bedrijven, overheden en burgers zijn slachtoffer van cybercrime? Welke dreigingen spelen? En wat doen we daar tegen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft voor de tweede maal een beeld geschetst met de cybersecuritymonitor 2018.

Aan bedrijven is gevraagd welke ICT-veiligheidsmaatregelen zij treffen, en hoe het bedrijf dit organiseert. Voert het eigen personeel de werkzaamheden uit of wordt het uitbesteedt aan een gespecialiseerd ICT-bedrijf. Ook is in beeld gebracht hoeveel bedrijven daadwerkelijk werk maken van ICT-beveiliging, databescherming en het uitvoeren van software-updates.

Uit de Cybersecuritymonitor blijkt dat het gebruik van clouddiensten door bedrijven met meer dan tien werknemers toeneemt. Bijna de helft van deze bedrijven gebruikt een aparte server hiervoor.

In 2016 had 50 procent van de bedrijven met 10 of meer werknemers een ICT-veiligheidsincident. Bijna de helft van deze incidenten leverde het de bedrijven financiële schade op.

Het CBS concludeert dat grotere bedrijven over het algemeen meer ICT-beveiligingsmaatregelen nemen. En dat van alle bedrijfstakken de meeste ICT-veiligheidsmaatregelen genomen worden door bedrijven in de informatie- en communicatiesector, en de financiële sector. Verder blijkt uit de Cybersecuritymonitor dat de meeste bedrijven het ICT-beveiligingswerk uitbesteden.