Contact

Afhankelijkheid digitalisering kan maatschappij ontwrichten

csbn2019

Het ontbreken van analoge alternatieven en de afwezigheid van terugvalopties voor de gedigitaliseerde processen en systemen van vitale diensten is een probleem. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCV) kan dit de maatschappij ontwrichten, zo staat beschreven in het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2019.

De grootste dreiging komt van bepaalde landen die spioneren, verstoren of saboteren om hun doelen ten koste van Nederlandse belangen te bereiken. Verreweg de grootste dreiging op het gebied van economische spionage is afkomstig van China. Maar Nederland is ook doelwit van Rusland wegens MH17 en de internationale instituties die ons land huisvest. De dreiging is volgens de NTCV zo groot dat het risico’s voor de nationale veiligheid met zich meebrengt.

Digitale veiligheid essentieel

Onze samenleving is volgens de NTCV vrijwel volledig afhankelijk geworden van gedigitaliseerde processen en systemen. Dat maakt digitale veiligheid essentieel om maatschappelijke en economische groei mogelijk te maken en maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. En daarom zijn er maatregelen nodig om digitaal weerbaarder te worden.

Meer weten?