Contact

Iedereen moet mee in de digitale samenleving

datacenter kabels

Het moet makkelijker worden om de eigen persoonsgegevens digitaal te delen met organisaties buiten de overheid. Daarom moet de digitale dienstverlening van de overheid voor zoveel mogelijk mensen te gebruiken zijn en aansluiten op wat mensen nodig hebben. ‘Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben’, aldus staatssecretaris Raymond Knops over de ICT-plannen die gepresenteerd werden op Prinsjesdag.

Wie straks een hypotheek wil aanvragen kan straks nog makkelijker de eigen inkomensgegevens van de Belastingdienst doorsturen naar de bank, is het idee. Om ervoor te zorgen dat het delen makkelijk en veilig gebeurd en de privacy wordt gewaarborgd, ontvangt het programma Regie op Gegevens in 2020 € 2,5 miljoen voor de ontwikkeling van goede spelregels.

Voor mensen die niet digitaal willen of kunnen communiceren met de overheid wordt het makkelijker gemaakt om iemand te machtigen die zijn of haar overheidszaken regelt. Verder stelt de regering in 2020 € 2,5 miljoen beschikbaar om extra informatiepunten Digitale Overheid op te richten. Momenteel zijn er 15 informatiepunten te vinden bibliotheken en dat aantal gaat dus omhoog.

Het informatiepunt biedt praktische hulp bij digitaal contact met de overheid en stimuleert de mensen in het leren van digitale vaardigheden. Mensen kunnen er terecht met vragen over de zorg, de huurtoeslag, DigiD, AOW of het betalen van verkeersboetes.

Digitale versterking democratie

Er komt een Wet op de Politieke Partijen (WPP) die nieuwe regels voor bijvoorbeeld digitale campagnevoering bundelt met de bestaande regels voor politieke partijen. Ook wordt het kiesstelsel gemoderniseerd, zodat Nederlanders zich gehoord en vertegenwoordigd voelen en de democratie toekomstbestendig wordt.

Digitale dijken en duinen bouwen

Cyberveiligheid krijgt extra aandacht van de Nederlandse regering. Daarom zal de capaciteit van het Defensie Cyber Commando, dat de verantwoordelijkheid om Nederland digitaal te beschermen, worden uitgebreid. Daarnaast worden andere maatregelen genomen die de digitale slagkracht van Defensie zal vergroten.

‘Wij vallen aan op het moment dat wij aangevallen worden of bij een grote dreiging waarmee we een aanval kunnen voorkomen’, aldus commodore Boekholt. ‘Cyber is belangrijk om Nederland te verdedigen en te beschermen wat ons dierbaar is. Daarom bouwt Defensie digitale dijken en duinen in het digitale landschap.’
Verder wil de regering uiterlijk in 2020 de eerste cybersancties op kunnen leggen aan personen die zich schuldig maken aan cyberaanvallen.

Informatie van de Rijksoverheid

Daarnaast is het de doelstelling van de regering voor 2020 om een robuuste informatiebeveiliging te realiseren bij het Rijk. De regering zal inzetten op het verhogen van de feitelijke veiligheid bij het Rijk. Onder meer via benchmarks, een Nationaal Detectie Netwerk en het inrichten van een Rijksbrede faciliteit voor het geautomatiseerd scannen op kwetsbaarheden.

Ook de transparantie rondom ICT binnen het Rijk moet beter, vindt de regering. te verhogen. Daarom wordt gewerkt aan een verbetering van het ICT-dashboard van de Rijkoverheid.

Wereldwijde top

Om mee te doen in de wereldwijde top reserveert de regering onder andere € 20 miljoen per jaar voor een nieuwe digitale onderzoeksinfrastructuur, wat zich richt op een supercomputer en infrastructuur voor open science. Ook wordt er geld besteed aan onderzoeksfaciliteiten van wereldformaat zoals de Square Kilometer Array en de Pathfinder Einstein Telescoop.

Veilig digitaal ondernemen

Ook ondernemers moeten meedoen met de digitale samenleving. Daarom is in 2020 € 1,3 miljoen beschikbaar voor het Digital Trust Center dat midden- en kleinbedrijven (mkb) helpt om veilig digitaal te ondernemen en hen weerbaarder maakt tegen hackers, datalekken en online oplichters.

Om ondernemers te helpen innovatieve producten te ontwikkelen stelt de regering vanaf 2020 structureel € 400 miljoen beschikbaar voor onderzoek via de WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Deze investering in fundamenteel en toegepast onderzoek helpt Nederlandse bedrijven hun sterke economische positie vast te houden.