Contact

GDPR stand van zaken: ‘Er moet nog veel veranderen bij organisaties’

AP Privacywet

Bijna tienduizend privacyklachten ontving de Autoriteit Persoonsgegevens het afgelopen half jaar. Die gingen vooral over het ongewenst doorgeven van persoonsgegevens aan derden of het vragen van meer gegevens dan noodzakelijk is. Het meest werd geklaagd over zakelijke dienstverleners, de IT-sector en de overheid, zo meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in haar klachtenrapportage over 2018.

Aleid Wolfsen, voorzitter AP, schrijft op de website van het AP dat hij het bemoedigend vindt dat veel mensen actief opkomen voor hun privacyrechten door bij de AP een klacht in te dienen. ‘Goed dat mensen het er niet bij laten zitten. Daarmee geven ze een serieus signaal aan een organisatie zodat andere mensen niet in dezelfde situatie terecht komen. Tegelijkertijd is dit een reden tot zorg. Er moet nog veel gebeuren bij organisaties.’

32% van de klachten betrof een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Er werd geen inzage gegeven of er werdendrempels opgeworpen door organisaties. Bijvoorbeeld door te vragen om een kopie van een identiteitsbewijs, iets wat in veel gevallen niet mag volgens de Autoriteit.

Aantal privacyklachten per sector

In totaal werden er 9661 privacyklachten ingediend.

1. Zakelijke dienstverleners (41%)
2. IT-sector (12%)
3. Overheid (10%)
4. Financiële instellingen (9%)
5. Zorginstellingen (9%).

Aanpak Autoriteit

De Autoriteit Persoonsgegevens kan privacyklachten op verschillende manieren behandelen. Zo wordt er een onderzoek gestart als er veel klachten over een organisatie binnenkomen. Dit gebeurde het afgelopen jaar 11 keer.

In 33% van de klachten hielpen AP-medewerkers de klager een klacht in te dienen bij de organisatie zelf waarover de privacyklacht ging. Komt men er niet samen uit, dan kan de AP actie ondernemen. Dit deed de AP onder meer door voorlichting aan organisaties te geven en door te sturen op herstelmaatregelen. Ook zijn er brieven verstuurd met normoverleg, is er bemiddeld of zijn gesprekken gevoerd.

Meer weten?