Contact

ICT Milieu wint grondstoffen terug uit 8 miljoen kilo ICT-afval

recycling ict-afval

9,8 miljoen kilo aan afgedankte ICT-apparatuur is door stichting ICT Milieu in 2017 ingezameld. Daarvan kon uit 8 miljoen kilo ICT-afval grondstoffen worden teruggewonnen. Uitvoerder Wecycle zorgt in opdracht van deze stichting dat het ICT-afval op een verantwoorde manier wordt verwerkt en bijdraagt aan de circulaire economie.

In 2017 zijn er 5,2 miljoen kilo aan metalen, 1,6 miljoen kilo aan plastic, 0,6 miljoen kilo aan glas en 0,7 miljoen aan overige grondstoffen gewonnen die hergebruikt kunnen worden. De totale hoeveelheid ICT-afval waaruit grondstoffen werden teruggewonnen is vergelijkbaar met 2016.

Van de resterende 1,8 miljoen kilo aan afgedankte ICT-apparatuur kon 1,4 miljoen kilo op een nuttige wijze worden ingezet voor energieterugwinning. Slechts 0,4 miljoen kilo is verbrand. Dat betekent dat voor 96% van het ICT-afval in 2017 een nuttig doel is gevonden die bijdraagt aan de circulaire economie in Nederland. Volgens ICT Milieu is daarmee in 2017 voor 13.900 ton aan CO2-uitstoot vermeden door het recyclen van ICT-apparatuur.

Trend ICT-afval

Net als voorgaand jaar is ook dit jaar het aantal ingezamelde kilo’s aan ICT-afval afgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat apparatuur, vooral monitoren, per stuk lichter zijn.