Contact

IRMA krijgt voor bescherming privacy de Brouwer Prijs

IRMA privacy by design

Zelf bepalen welke persoonsgegevens worden gedeeld en tegelijkertijd de garantie bieden dat deze gegevens correct zijn. Dat is wat de stichting Privacy by Design mogelijk maakt met de beveiligde smartphone app IRMA. Daarom winnen zij de Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving 2018.

Het is een groot en groeiend maatschappelijk probleem en IRMA adresseert dat perfect, vindt de jury van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), die de prijs toekent. We praten over de bescherming van persoonsgegevens in een samenleving waarin mensen zich steeds vaker online moeten identificeren. En de zorg groeit dat men de grip kwijtraakt over de eigen persoonsgegevens, met identiteitsfraude als worst case scenario.

Stichting Privacy by Design probeert met de open source app ‘I Reveal My Attributes’ (IRMA) die grip, en daarmee het vertrouwen in de samenleving, terug te geven. Dat doet IRMA door privacy-gevoelige kenmerken van een persoon  separaat te tonen, zonder andere zichtbaar te maken.

Wat doet IRMA?

Als voorbeeld geven de bedenkers van IRMA op de website het kopen van alcohol. Wil iemand tonen dat hij of zij ouder dan 18 is, dan is vaak een identiteitskaart vereist waarop een verzameling van kenmerken staat. Denk aan naam, geboorteplaats, BSN. Zaken die in dit geval niet relevant zijn.

Het enige ter zake doende kenmerk in dit voorbeeld is de geboortedatum, waarmee gecontroleerd kan worden of iemand ouder is dan 18 jaar. Via IRMA kan de gebruiker dat laatste relevante kenmerk, dat ene kleine stukje van zijn identiteit, delen, zónder de overige kenmerken openbaar hoeven te maken.

Doorontwikkeling

Met de Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving is een bedrag van € 100.000 gemoeid waarmee de onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit Nijmegen IRMA verder kan ontwikkelen. De gemeente Nijmegen werkt momenteel als koploper mee aan de pilot ‘digitale identiteit’ met de app IRMA. Wellicht volgen meer gemeenten.

Overigens is de Brouwer prijs niet de eerste prijs die IRMA dit jaar  won. Dit veelbelovende initiatief voor de bescherming van de privacy van consumenten ontving ook al de Nederlandse Privacy Award.