Contact

NEN 7510: XIXO heeft informatiebeveiliging zorg goed geregeld

NEN 7510

Fast facts

  • NEN 7510
  • ISO 27001
  • ISO 14001
  • ISO 9001
  • www.xixo.nl/certificering/

XIXO is geslaagd voor de hercertificering van NEN 7510, de internationale norm waarin staat hoe vertrouwelijke patiënteninformatie van zorginstellingen beveiligd moet worden. De auditeur van DEKRA stelde onlangs vast dat XIXO dit zorgvuldig regelt.

‘We werken rond de klok om de systemen met zorgdata uitstekend te laten functioneren’, vertelt Tonny Westbroek. ‘In de zorg draait het om levens redden en dan is informatie van cruciaal belang. Een arts moet meteen alle data over die patiënt kunnen bekijken, dus dat moet onmiddellijk opvraagbaar en beschikbaar zijn. Zeker in die situaties wanneer elke seconde telt.’

XIXO richt daarom informatiesystemen voor klanten uit de zorg op zo’n manier in dat het systeem efficiënt werkt voor medewerkers van de zorginstelling. Maar waakt daarbij tevens over de privacy van de patiënt.’

Privacy

‘Je wilt niet dat iedereen zomaar alles over jou kan lezen. Zeker niet wanneer het informatie betreft over jouw fysieke of geestelijke gesteldheid. Alleen die artsen of verpleegkundigen die als taak hebben om voor de patiënt te zorgen, zij hebben het recht om die informatie in te zien’, vindt Tonny.

‘Verzorgen of verplegen ze de patiënt niet, dan heeft die persoon niets met de informatie van die patiënt te maken. Daarom richten we onze informatiesystemen in volgens een ICT-design met verschillende controlemechanismen dat de privacy van de patiënt beschermd. XIXO maakt inzichtelijk wie welke informatie wanneer bekijkt. Dan kan altijd beoordeeld worden of dit terecht was.’

Overleg

De NEN-norm regelt het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en de privacy van patiëntinformatie. Iets waarvan we bij XIXO vinden dat dit slechts de basis is. We vinden dat de informatiestromen in de zorg beter dan goed geregeld horen te zijn.

‘Wanneer iemand op de Spoedeisende Hulp (SEH) belandt, dan willen we allemaal dat deze persoon onmiddellijk geholpen wordt, en de juiste informatie meteen én overzichtelijk beschikbaar is.’

Brainstormen over uw informatiesysteem?

Wilt u als zorginstelling uw informatiestroom verbeteren? De experts van XIXO denken graag met u mee over het aanscherpen van uw informatiesysteem, zodat uw zorgverleners nog beter en sneller hulp kunnen verlenen.

Accountmanagers Tonny Westbroek en Rey Benamar weten precies welke van onze experts uw zorgvraag het beste kunnen beantwoorden.