Contact

En de beste app die open data NL overheid gebruikt is…?

Open data Award

Het antwoord op deze vraag is € 20.000 waard. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) reikt dit jaar voor de vierde keer de Stuiveling Open Data Award (SODA) uit. Het nomineren van apps kan tot 20 oktober 2019.

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van open data, omdat dit ten goede aan innovatie en kan het bijdragen aan maatschappelijke, democratische en economische meerwaarde.

Iedereen die een nieuwe of bestaande toepassing heeft gemaakt waarbij open data van de Nederlandse overheid gebruikt wordt, zoals een website, app of visualisatie, mag meedingen naar de prijs. Het is ook mogelijk om anderen te nomineren.

De makers van de winnende applicatie mogen de € 20.000 gebruiken voor verdere investering en ontwikkeling, waarbij (her)gebruik van open data voorop staat.

Winnaar SODA 2018: PoliFLW

‘PoliFLW maakt het mogelijk beter om te gaan met de grote hoeveelheid informatie die we te verwerken krijgen. Het maakt het volgen van lokale politiek eenvoudiger en leuker. De interactie met de gebruiker maakt deze toepassing uniek ten opzichte van de andere inzendingen’, vertelt juryvoorzitter Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer.

PoliFLW verzamelt nieuws- en social mediaberichten van politieke partijen en maakt deze op een gebruiksvriendelijke manier doorzoekbaar. Met behulp van machine-learning en open databronnen koppelt PoliFLW het politiek nieuws aan partijen en politieke vertegenwoordigers zoals raadsleden en Statenleden. PoliFLW stelt de gebruiker vragen om zichzelf te verbeteren, daardoor leert de gebruiker van de toepassing, en andersom.