Contact

Back-up

beelden_xixo_schrijfkophd

Fast facts

  • Back-up
  • Restore
  • Deduplicatie

Een back-up is een reservekopie van data die zich bijvoorbeeld op een server, werkstation of binnen een applicatie bevindt. Een back-up wordt preventief gemaakt om belangrijke data veilig te stellen voor het geval de gegevens op de originele drager verloren gaan of beschadigd raken.

Volledige back-up

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk om een back-up te maken. Daarbij zijn grofweg twee methodes te onderscheiden: back-ups van de volledige harde schijf (image backups) en back-ups op bestandsniveau.

Image backups zijn vooral geschikt om in geval van een catastrofale fout de nieuwe of herstelde omgeving weer volledig identiek in te richten. Back-ups op bestandsniveau zijn daarentegen bedoeld om in geval van fouten in één of meer bestanden, bijvoorbeeld het onbedoeld verwijderen van een mail of bestand, deze weer terug te kunnen plaatsen, zonder dat daarbij de rest van het systeem beïnvloed wordt.

Dataverlies

Een goede back-up is cruciaal op verschillende momenten.
Denk aan:

  • Verkeerde invoer van gegevens.
  • Per ongeluk verwijderen van data.
  • Defect raken van de primaire omgeving.
  • Diefstal.

De keuze van het type back-up wordt bepaald door de belangrijkheid van de data en de tijd die het kost om een bac-kup te maken. Ook de restoretijd van de data speelt een belangrijke rol.

Restore

Back-upprocessen starten natuurlijk met het opslaan van de data. Daarna is het terugzetten van de data nog een heel ander verhaal. Veel bedrijven voeren nooit een restoretest uit waardoor het niet zeker is of de back-updata überhaupt zijn terug te halen en ook leesbaar is. Het terugzetten van de back-updata, oftewel Restore of Recovery van de data, is een minstens zo belangrijk en complex proces als het maken van de back-up.

Is jouw back-upoplossing in orde?

Voor een gedegen advies over jouw back-upwensen kun je contact opnemen met XIXO. Bel ons via 030-72 10 625 of mail jouw vraag naar info@xixo.nl.