Contact

Certificering: kwaliteit en informatieveiligheid

ISO 27001-2013

iso 27000ISO 27001 is een ISO-standaard voor informatiebeveiliging, een bewijs dat we binnen XIXO de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. Eigenlijk een vanzelfsprekendheid voor ons, maar met deze certificering bekrachtigen we dit.
De norm staat voor een procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging op basis van een Information Security Management System. Een mond vol, maar wij vertalen het in een goede beheersing van elk informatieproces en een goede beveiliging van jouw en onze gegevens.

ISO 27001 is van toepassing op iedere organisatie met uitzondering van organisaties in de zorgsector. Daarop is NEN 7510 van toepassing, die we natuurlijk ook naleven.

 

NEN 7510-2011

nen 7510De NEN 7510 is gebaseerd op de ISO 27001, maar helemaal toegespitst op informatiebeveiliging in de zorgsector. Het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van patiëntinformatie krijgt in deze NEN-norm extra aandacht – simpel gezegd is privacybescherming nog belangrijker in de zorg dan in welke andere branche dan ook. Wij bij XIXO vinden deze duidelijke aanvulling van de standaardnorm van groot belang en zijn trots op deze certificering.

 

ISO 9001-2015

iso 9001ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm is ons op het lijf geschreven met drie stelregels die wij al in onze bedrijfsgenen hebben zitten. Namelijk:

• zeg wat je doet
• doe wat je zegt
• bewijs het

ISO 9001 is simpelweg bedoeld om te beoordelen of wij als organisatie in staat zijn om te voldoen aan de eisen jullie als klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen die we aan onszelf stellen. Daarnaast zijn de eisen goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 9001 gebruiken wij als leidraad voor onze dienstverlening en niet als bureaucratisering van processen en systemen. Het is de formalisering van onze norm: jouw ICT geregeld op een professionele, heldere en kwalitatieve manier.

ISO 14001-2015

iso14001 logo Een ISO 14001-certificaat toont aan dat een organisatie op basis van internationaal erkende milieustandaarden te werk gaat. Het groene symbool staat voor een verantwoorde omgang met natuurlijke bronnen, een efficiënter energie- en grondstoffenverbruik, minimale verspilling, selectieve risicobeperking en een aantoonbare inzet voor continue verbetering.